RESOLUCIÓ EXI/2967/2017, de 28 de novembre, per la qual es dona publicitat a un acord de la Junta de Govern mitjançant el qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2017-2018) (ref. BDNS 373066).

Publicat al DOGC de 29-12-2017 En els termes i condicions previstes a les bases reguladores, el termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el 8 de gener de 2018 i finalitza l’1 de febrer de 2018.