RESOLUCIÓ TSF/2223/2018, de 25 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels premis del concurs sobre prevenció de riscos laborals La Prevenció, un Valor Segur, per a l’any 2018 (ref. BDNS 417330).

Publicat al DOGC de 04-10-2018 El termini de presentació de les sol·licituds és des de l’endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 26 d’octubre de 2018, aquest inclòs.

RESOLUCIÓ TSF/2222/2018, de 26 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 de les subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació (ref. BDNS 417322).

Publicat al DOGC de 04-10-2018 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.