RESOLUCIÓ TSF/2791/2018, de 15 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2019 per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball (ref. BDNS 425946).

Publicat al DOGC de 30-11-2018 El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC i restarà obert fins el 15 de novembre de 2019, inclòs.