RESOLUCIÓ per la qual s’obre la 1a convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa (ref. BDNS 436492).

Publicat al DOGC de 31-01-2019 Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base vuitena, sigui des de l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 30 d’abril de 2019, ambdós inclo…

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat d’autors (escriptors i il·lustradors) de literatura catalana i aranesa fora del domini lingüístic d’ambdues llengües (ref. BDNS 436489).

Publicat al DOGC de 31-01-2019 Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base vuitena, sigui des de l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 26 de juny de 2019, ambdós inclo…