RESOLUCIÓ PRE/1456/2019, de 17 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l’edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada, en català o en aranès, corresponent a l’any 2019 (ref. BDNS 457567).

Publicat al DOGC de 31-05-2019 El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ TES/1465/2019, de 17 de maig, per la qual es convoquen les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l’any 2019 (ref. BDNS 458240).

Publicat al DOGC de 31-05-2019 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és d’un mes des de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.