Civil

 • Confecció de contractes civils.
 • Desnonaments.
 • Incapacitats.
 • Herències.
 • Execucions Hipotecàries.
 • Judicis Verbals i Ordinaris.

Estrangeria

 • Tramitació de Sol·licituds d’Estrangeria.
 • Recursos de Reposició.
 • Recursos Contenciós-Administratiu.

Matrimonial

 • Convenis Reguladors.
 • Divorcis.
 • Modificació de Mesures.
 • Sol·licitud d’Aliments.
 • Execució de Sentència per Impagament de Pensions.

Mercantil

 • Constitució de societats civils i mercantils, cooperatives, fundacions i associacions.
 • Confecció de contractes civils i mercantils.
 • Reclamació d’impagats per via judicial.
 • Realització de fusions, absorcions i escissions de societats.
 • Tramitació declaració de concurs, en cas d’insolvència.
 • Presentació de Llibres Oficials i Comptes Anuals en el Registre Mercantil.

Penal

 • Assistència en Comissaria i en Jutjat de Guàrdia i Instrucció.
 • Judici Penal Sumari.
 • Penal Abreujat.
 • Judici de Delictes Lleus.
 • Apel·lació de Sentències Penals.
 • Violència Domèstica.
 • Jurisdicció de Menors.
 • Judici ràpid.

Social

 • Assistència jurídica davant els Jutjats i Tribunals socials.
 • Reclamació per acomiadament.
 • Reclamació de quantitat.
 • Tramitació d’ Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO).
 • Passar inspeccions de treball.